Share this Job

Nurse, Zagan

Date: 28-Nov-2022

Location: Zielona Góra, LB, PL

Company: International SOS

International SOS is the world’s leading medical and security services company with over 12,000 employees working in 1,000 locations in 90 countries. International SOS Government Services administers the TRICARE Overseas Program providing high-quality, accessible health care services for U.S. Military service members, family members, retirees, and other eligible beneficiaries overseas.

Opis pracy


Dla aplikacji na stanowko pracy w Żaganiu oferujemy wsparcie przy relokacji, a także miesięczny jednorazowy bonus relokacyjny.

 

Zespol Near Patient to krajowi specjaliści medyczni, którzy pomagają zagranicznym beneficjentom poruszać się w polskim systemie opieki zdrowotnej. Zagraniczni beneficjenci często doświadczają barier kulturowych i językowych, które utrudniają im zrozumienie opieki.

 

Near Patient Nurse będzie uważana za głównego wykonawcę Programu Near Patient w zakresie usług medycznych w kraju zgodnie z umową TRICARE. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna bedzie za rejon Zagania i okolic.

 

Rolą Near Patient Nurse jest zarządzanie i komunikacja medyczna w momencie kiedy beneficjent wymaga pomocy u zagranicznego dostawcy sektora opieki zdrowotnej. Pielęgniarka bliskiego pacjenta będzie współpracować z zagranicznym dostawcami opieki zdrowotnej, utrzymujec beneficjenta zawsze w centrum zainteresowan i wszytskich rozwazan. Na podstawie wyników i analizy badań klinicznych wymagane będą eskalacje do starszych członków zespołu, w tym do kierownika zespołu pielęgniarki bliskiego pacjenta.

 

Ponadto Near Patient Nurse będzie ściśle współpracować z zespołem ds. jakości klinicznej i podległą mu organizacją w zakresie jakości i bezpieczeństwa usługodawców, włącznie z przeglądem i uwierzytelnianiem usługodawców TRICARE w danym obszarze. Near Patient Nurse bedzie pomagala w gromadzeniu informacji, medycznych. Near Patient Nurse może być takze głównym punktem kontaktowym dla oceny jakości klinicznej i informacji zwrotnych dotyczących poszczególnych epizodów opieki, ciągłego zapewniania jakości świadczeniodawców i formalnych ocen świadczeniodawcy.

Kluczowe obowiązki obejmują

 

 • Zapewnienie kompleksowego zarządzania przypadkami klinicznymi w szpitalu. Wypełnianie raportów stanu po przyjęciu do szpitala i zgodnie z wymogami umowy lub stanu zdrowia,a takze odpowiednio podczas gdy pacjent pozostaje w szpitalu.
 • W celu uzyskania aktualnych informacji medycznych Near Patient Nurse może odwiedzić dostawcę lub pomóc w skontaktowaniu się z dostawcami lub z lekarzem prowadzacym w celu uzyskania informacji medycznych w przypadkach odległych geograficznie, zgodnie z wymaganiami.
 • Ponadto należy być takze przygotowanym do współpracy z dostawca sektora opieki zdrowotnej i beneficjentami, aby uzyskać szczegółowe informacje kliniczne, w tym historię choroby, aby umożliwić dokładne bieżące I dokladne zarządzanie przypadkami medycznymi.
 • W przypadku, gdy Near Patient Nurse uważa, że ​​opieka jest nieoptymalna, niekonieczna lub potencjalnie szkodliwa dla beneficjenta, Near Patient Nurse musi przekazać takie sprawy do glownego lekarza lub regionalnego dyrektora medycznego celem ich omówienia.
 • Po wypisie beneficjenta ze szpitala w razie potrzeby, wspiera zespół ds. gromadzenia danych medycznych w celu uzyskania podsumowania wypisu i dokumentacji szpitalnej od dostawcy, upewniając się, że informacje medyczne są skorelowane z informacjami uzyskanymi podczas przyjęcia i odpowiednio aktualizują dokumentację medyczną
 • Zapewnienie wsparcie jezykowego dla beneficjentow podczas wizyt u swiadczeniodawcow opieki zdrowotnej
 • Nawiązywanie i utrzymywanie relacji z dostawcami; wykorzystanie tych relacji do zapewnienia jakości klinicznej i nadzoru
 • W razie potrzeby asystowanie przy tłumaczeniu i selekcji raportów medycznych.
 • Wsparcie na żądanie kierowników ds. kontroli jakości w pobliżu pacjenta, np. w celu uzyskania dokumentacji medycznej zgodnie z wymaganiami
 • Budowanie pozytywnych i skutecznych relacji z lokalnymi dostawcami sieci (przedstawiciele medyczni i administracyjni) oraz z lokalnymi punktami kontaktowymi TRICARE i członkami personelu medycznego sił ekspedycyjnych.
 • Wspolpraca z krajowym lekarzem jako punkt integracji/koordynacji i ciągłości dla sił wojskowych rotacyjnie skoordynowanych z dostawcami z Polski
 • W razie potrzeby planowanie, wykonanie i zapisanie audytow na miejscu, uzyskując poświadczenia dostawcy w celu oceny i udokumentowania zakresu dostawcy, bezpieczeństwa i jakości usług.
 • Bycie dostępnym i odpowiadanie na pytania, obawy i prośby o informacje beneficjentów TRICARE, klientów i współpracowników.
 • Budowanie pozytywnych i skutecznych relacji z lokalnymi dostawcami sieci (przedstawiciele medyczni i administracyjni), z lokalnymi Punktami Kontaktowymi TRICARE i członkami jednostek medycznych sił ekspedycyjnych, z innymi wewnętrznymi i zewnętrznymi klientami i dostawcami oraz zapewnienie ciągłości świadczenia usług poprzez zapewnienie ogólnego serwisu dla klienta
 • Przyjmowanie skarg pozytywnie, rozwiązując je w miarę możliwości w odpowiednim czasie i/lub kierując je do nadzorujacego lekarza i kierownika ds. zapewniania jakości

Twój profil

 

 • Zarejestrowana pielęgniarka  
 • Uznana kwalifikacja licencjat/magister lub dyplom równoważny w praktyce wykazana w portfolio/CV
 • Widoczne zaangażowanie w rozwój zawodowy
 • Biegla znajomosc języka polskiego i jezyka angielskiego


Aplikacja z CV tylko w języku angielskim.

 

#Europe #LI-Hybrid

At International SOS, we offer a great working environment, thanks to our commitment to flexible working, diversity, and development.  We encourage every person to be their personal best by creating an environment of inclusion, equality and support.

 

International SOS has been recognised as a Top Employer in the UK by the Top Employer’s Institute (TEI) for 2022.